စမ်းသပ်ကိရိယာ

Dalian စမ်းသပ်မှုစခန်း
မာကျောသောစမ်းသပ်မှု
ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစမ်းသပ်မှု
ဖိအား Gage
PT စမ်းသပ်မှု 
Shenyang စမ်းသပ်မှုစခန်း
Shijiazhuang test sstation
Spectrometer
Tempreature စမ်းသပ်ခြင်း
Ultrasonic အားနည်းချက်ထောက်လှမ်း
XRF Spectrometer
3D စကင်နာ